Studie Prostaatkanker en Voeding Flevoland 2018

Bent u prostaatkanker patiënt? En bent u geïnteresseerd in het verbeteren van uw gezondheid via voeding? Overweeg dan om dit jaar mee te doen aan deze studie U kunt zich hier vooraanmelden.

De partners in dit project hebben gezamenlijk een voedingspatroon bij prostaatkanker vastgesteld dat de gezondheid van prostaatkankerpatiënten ondersteunt. Prostaatkankerpatiënten zelf hebben hier een grote stem in gehad, op basis van eigen ervaringen. Specifieke kwaliteitsproducten uit de tuinbouw spelen hier een belangrijke rol in. Dit is de eerste keer dat dit gebeurt in Nederland.

Opzet van de studie

In een studie onder leiding van het Erasmus MC zullen de effecten vergeleken worden van een ‘standaard’ dieet volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, met een dieet gebaseerd op een voedingspatroon afgestemd op prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn op de kwaliteit van leven van deelnemers en op de waarden van zogeheten carotenoïden in het bloed. Deze carotenoïden geven een indicatie voor het niveau van groente-consumptie.

Eén van de carotenoïden is bijvoorbeeld lycopeen, een welbekende stof die in tomaten zit. Daarvan  wordt aangenomen dat die een rol speelt in het beteugelen van de PSA-waarden, een veelgebruikte indicator bij prostaatkanker.

Eén derde van de deelnemers volgt het standaard dieet; de overige tweederde volgen het voedingspatroon bij prostaatkanker. Binnen de groep mannen die het prostaatkankervoedingspatroon volgen, krijgt de helft de versproducten inclusief receptuur thuisgestuurd en ontvangt eveneens een bescheiden vorm van coaching.  De versproducten zijn door de tuinbouwsector speciaal ontwikkeld op hun hogere waarden van o.a. lycopeen.

De studie zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 starten, en duurt 3 maanden. De pilot omvat 3 meet- en coachmomenten van circa 2 tot 4 uur verspreid over 3 maanden.

Wie kan meedoen?

De beoogde doelgroep van de pilotstudie zijn mannen met laag-risico prostaatkanker op een actief afwachtend beleid. Mannen uit heel Nederland kunnen deelnemen.

Wat is de relatie met Flevoland?

Deze onderzoekspilot vindt plaats in het kader van de ontwikkeling van de Flevo Campus en het programma Almere 2.0., als opmaat naar de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022. De gemeente Almere financiert mede het onderzoek. Om die reden worden mannen uit de provincie Flevoland extra aangemoedigd om deel te nemen.

Hoe is deze pilot tot stand gekomen?

Deze pilot komt voort uit de wens van prostaat kankerpatiënten om zich middels voeding zo goed mogelijk te ondersteunen bij het handhaven en verbeteren van gezondheid in het algemeen, en de ontwikkeling van prostaatkanker te beteugelen in het bijzonder. Platform Patiënt en Voeding is hun spreekbuis. In deze wens hebben zij partners gevonden in vooruitstrevend tuinders verenigd in VERS+, en de afdeling Urologie van Erasmus Medisch Centrum. Zo is een voedselcoalitie tot stand gekomen, die moet leiden tot een zich steeds verder verbeterend voedselpatroon bij prostaatkanker, de verkrijgbaarheid van tuinbouwgewassen van hoge kwaliteit, en meer erkende mogelijkheden voor prostaatkankerpatiënten om zichzelf gezond te houden.

De samenwerking in deze pilot staat onder leiding van Platform Patiënt en Voeding (dr. Gaston Remmers). Voor algemene informatie over de pilot en de vooraanmelding kunt bij hem terecht.  De formele aanmelding zal ergens in het voorjaar van 2018 plaats vinden. De onderzoeksleiding is in handen van dr. Lionne Venderbos, afdeling Urologie Erasmus MC, dat geleid wordt door Prof. Dr. Chris Bangma.

Meer informatie?

In onderstaande berichten treft u nadere informatie aan over de achtergronden en aanloop van deze pilot.

Info PK pilot Almere Flevoland 26 juli 2017 (juli 2017)

Lycopeen en prostaatkanker – Nieuwsbrief DUOS – Dutch Uro-Oncology Studygroup (juli 2017)

PKS Magazine nr 23 juni 2017 Artikel over PK pilot Flevoland  (juni 2017)

Studie met voeding en prostaatkanker van start in Flevoland (februari 2017)

Tuinbouwsector ontmoet prostaatkankerpatiënten (juli 2016)

Zinderende workshop met prostaatkankerpatiënten over voeding  (januari 2016)

Voedingssupplement Prostaatkanker op de markt (november 2015)

Het Platform Patient en Voeding bouwt aan Voedselcoalities (april 2015)

Close