Studie Prostaatkanker en Voeding

Bent u prostaatkanker patiënt? En bent u geïnteresseerd in het verbeteren van uw gezondheid via voeding? Overweeg dan om mee te doen aan deze studie (gepland in 2024) U kunt zich hier aanmelden voor de studie.

De partners in dit project hebben gezamenlijk een voedingspatroon bij prostaatkanker vastgesteld dat de gezondheid van prostaatkankerpatiënten ondersteunt. Prostaatkankerpatiënten zelf hebben hier een grote stem in gehad, op basis van eigen ervaringen. Specifieke kwaliteitsproducten uit de tuinbouw spelen hier een belangrijke rol in. Dit is de eerste keer dat dit gebeurt in Nederland.

Bekijk hier een korte rapportage van Omroep Flevoland bij de start van het onderzoek (maart 2019)

Lees hier een artikel in het AD van 12 januari 2019 over het onderzoek

Beluister een korte podcast bij BNR Nieuwsradio van 14 jan 2018 over het onderzoek

Bekijk hier een korte rapportage van Omroep Flevoland over het onderzoek juli 2018

Lees hier een interview met de vormgevers van het onderzoek in MMV Magazine april 2018

Lees een interview in NRC van 12 november 2018 over de aanloop van het onderzoek

Opzet van de studie

In een gerandomiseerde studie onder leiding van het Erasmus MC zullen de effecten vergeleken worden van een ‘standaard’ dieet volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, met een dieet gebaseerd op een voedingspatroon afgestemd op prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn op de kwaliteit van leven van deelnemers en op de waarden van zogeheten carotenoïden in het bloed. Deze carotenoïden geven een indicatie voor het niveau van groente-consumptie.

Eén van de carotenoïden is bijvoorbeeld lycopeen, een welbekende stof die in tomaten zit. Daarvan  wordt aangenomen dat die een rol speelt in het beteugelen van de PSA-waarden, een veelgebruikte indicator bij prostaatkanker.

Eén derde van de deelnemers volgt het standaard dieet. De overige twee- derde volgen het voedingspatroon bij prostaatkanker, ontvangen recepten die daarbij passen en een stukje coaching. De helft van deze laatste groep ontvangt daarnaast nog versproducten thuis.  De versproducten zijn door de tuinbouwsector speciaal ontwikkeld op hun hogere nutriëntwaarden.

De studie omvat 3 meet- en coachmomenten van circa 2 tot 4 uur verspreid over 3 maanden. In het voorjaar van 2019 heeft een eerste lichting mannen aan de studie meegedaan. Vanwege corona is de opstart van de tweede lichting een jaar uitgesteld, en zal vanaf medio februari 2021 plaatsvinden.

Wie kan meedoen?

De beoogde doelgroep van de pilotstudie zijn mannen met prostaatkanker. Het betreft een gerandomiseerde studie: mannen kunnen niet zelf kiezen in welke groep ze worden ingedeeld. Ik wil meedoen aan deze studie in het najaar van 2023.

Wie sponsort deze studie?

De studie is mogelijk geworden door financiële bijdragen van gemeente Almere, MMV/Steunfonds Amnestie, de Rabobank en EPEMED (European Personalised Medicine Association).

Voor de gemeente Almere is de studie van belang in het kader van de ontwikkeling van de Flevo Campus en het programma Almere 2.0., als opmaat naar de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022. De gemeente Almere moedigt mannen uit de provincie Flevoland extra aan om deel te nemen.

Voor MMV/Steunfonds Amnestie is de studie waardevol in het kader van haar decennialange strijd om aandacht voor voeding bij kanker. De studie helpt om de relevantie van voeding bij kanker nadrukkelijker onder de aandacht van patiënten en hun behandelaars te brengen.

Voor de Rabobank sluit de studie goed aan bij haar ambitie om de landbouwsector perspectief te bieden op de productie van groenten van hoge en bijzondere kwaliteit.

EPEMED vindt de studie waardevol en vernieuwend omdat het zicht biedt op een meer ziekte-specifieke (en uiteindelijk persoon-specifieke) benadering van kanker middels voeding.

Hoe is deze studie tot stand gekomen?

Deze pilot komt voort uit de wens van prostaat kankerpatiënten om zich middels voeding zo goed mogelijk te ondersteunen bij het handhaven en verbeteren van gezondheid in het algemeen, en de ontwikkeling van prostaatkanker te beteugelen in het bijzonder. Platform Patiënt en Voeding is hun spreekbuis. In deze wens hebben zij partners gevonden in vooruitstrevend tuinders verenigd in VERS+, en de afdeling Urologie van Erasmus Medisch Centrum. Zo is een voedselcoalitie tot stand gekomen, die moet leiden tot een zich steeds verder verbeterend voedselpatroon bij prostaatkanker, de verkrijgbaarheid van tuinbouwgewassen van hoge kwaliteit, en meer erkende mogelijkheden voor prostaatkankerpatiënten om zichzelf gezond te houden.

De samenwerking in deze pilot staat onder leiding van Platform Patiënt en Voeding (dr. Gaston Remmers). Voor algemene informatie over de pilot kunt bij hem terecht.  De onderzoeksleiding is in handen van dr. Lionne Venderbos, afdeling Urologie Erasmus MC, dat geleid wordt door Prof. Dr. Chris Bangma. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich bij haar aanmelden.

Meer informatie?

In onderstaande berichten treft u nadere informatie aan over de achtergronden en aanloop van deze pilot.

Weer een stap verder (mei 2018)

Voeding en prostaatkanker – Nieuwsbericht DUOS – Dutch Uro-Oncology Studygroup (mei 2018)

Prof. Bangma en Flevocampus aan het woord over het onderzoek  – MMV uitzicht april 2018

Info PK pilot Almere Flevoland 26 juli 2017 (juli 2017)

Lycopeen en prostaatkanker – Nieuwsbrief DUOS – Dutch Uro-Oncology Studygroup (juli 2017)

PKS Magazine nr 23 juni 2017 Artikel over PK pilot Flevoland  (juni 2017)

Studie met voeding en prostaatkanker van start in Flevoland (februari 2017)

Tuinbouwsector ontmoet prostaatkankerpatiënten (juli 2016)

Zinderende workshop met prostaatkankerpatiënten over voeding  (januari 2016)

Voedingssupplement Prostaatkanker op de markt (november 2015)

Het Platform Patient en Voeding bouwt aan Voedselcoalities (april 2015)

Close