Het is al lang een grote wens van Platform Patiënt en Voeding: laat de wetenschap nou eens serieus chocola maken van de vele en diverse experimenten met voeding en gezondheid, die vele patiënten en gezonde burgers ondernemen! Op 21 maart zetten we hiertoe een belangrijke stap. Samen met Inspire2Live en TNO organiseren we het symposium ‘Beyond RCT’s: towards citizen driven research strategies in food and health’.

Een van de grote struikelblokken die we keer op keer ontmoeten in het reguliere contact met artsen en wetenschappers, op onze vraag of bepaalde voeding iets kan doen voor mijn gezondheid en mijn herstelproces, is de mantra: ‘daar is geen bewijs voor’. En daarmee wordt meestal bedoeld: ‘er zijn onvoldoende langlopende, gerandomiseerde, dubbel-blind gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) naar gedaan met overtuigend bewijs’. Natuurlijk, we willen niets doen wat zijn waarde onvoldoende bewezen heeft, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat er meer is onder de zon dan deze zogeheten RCT’s. RCT’s zijn heel goed in het leveren van bewijs in eenduidige, sterk gestandaardiseerde omstandigheden, ze hebben veel nut. Maar ze worden vaak te vroeg ingezet. Het ontbreekt vooral aan methodieken om wijsheid uit onze kennis en ervaring te destilleren. Methoden die recht doen aan de zeer specifieke, en vaak heel verschillende omstandigheden waarin wij als burgers experimenteren met voeding en gezondheid. Het goede nieuws is: her en der worden deze methoden ontwikkeld en ingezet. Die worden wel aangeduid onder de noemer citizen science.

Deze beweging gaan we versterken op het symposium van 21 maart. Het doel van het symposium is het vaststellen van een concrete actie agenda richting onderzoek en beleid om tot persoons gerichte onderzoeksmethoden te komen. Een viertal keynote sprekers zal het kader schetsen. Vervolgens zijn er een achttal pitches van experimenten met nieuw onderzoek ter inspiratie. Daarna gaan we aan de slag in wisselende kleine groepen. We zullen kort verschillende nieuwe methoden bespreken en een strategie bedenken om deze geïmplementeerd te krijgen. We verwachten een inspirerende dag waar iedereen met veel plezier op terug kan kijken.

Zie voor het laatste nieuws over het programma, organisatie, locatie en inschrijving: www.BeyondRCT.net

Deelname is mogelijk voor onderzoekers, behandelaars, beleidsmakers en patiënten / burgers. Voertaal is Engels. Deelname is kosteloos; inschrijving verplicht!

Voor een korte Nederlandstalige samenvatting van het symposium, klik hier.
Voor een uitgebreidere Engelstalige samenvatting, klik hier.
Lees hier meer over waarom platform Patiënt en Voeding dit belangrijk vindt.

Steun ons om deze andere ontwikkelingen mogelijk te maken, en meld je aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt eens per maand een update.
Wil je een actievere rol? Neem contact met ons op om te zien wat we samen kunnen doen: info@patientENvoeding.nl

About The Author

Leave a Reply

Close