De beste wensen voor 2018, in goede gezondheid. En dat goede, bij u passende voeding daar een rol in moge spelen. Dat is wat we u wensen vanuit Platform Patiënt en Voeding.

2017 was een bewogen jaar. De media bleven onophoudelijk berichten over nieuwe inzichten en nieuwe hypes rondom voeding en gezondheid. De mist is nog lang niet opgeklaard, maar we zien wel goede ontwikkelingen. Langzaam komt er meer interesse, ook onder gevestigde instellingen, om voeding onderdeel van het primaire zorgproces te laten zijn, en dus van de behandeling. De weg is nog lang, maar organisaties als Smaak van het Huis proberen haalbare en passende concepten te ontwikkelen voor en met zorginstellingen. Platform Patiënt en Voeding mocht de aftrap doen op de startbijeenkomst van het netwerk, eind november.

Gaston Remmers verzorgt een introductie over het patientenperspectief op voeding voor de eerste bijeenkomst van Smaak van het Huis, een netwerk van zorginstellingen.

Ook op Europees niveau begint de samenwerking tussen de professies over de rol van voeding geleidelijk aan meer smoel te krijgen, via de Optimal Nutritional Care for All campagne van ENHA. Lees hierover ons vorige blog en het officiële verslag van de ONCA conferentie in Slovenie. Dat de visie van patiënten in belang toeneemt, werd duidelijk toen Cees Smit gevraagd werd een bijdrage te schrijven voor het kerstnummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, het lijfblad van de NVTG. Lees zijn prikkelende verhaal hier: Preventie, ook ons patiëntenpakkie an!

Ook voor de experimenteerkracht van burgers en patiënten zijn enkele bouwstenen gereed gekomen. De Stichting Mijn Data Onze Gezondheid, mede voortgekomen uit Platform Patient en Voeding, is inmiddels doorgedrongen tot de laatste ronde van de ‘BeterGezond’ call van de samenwerkende gezondheidsfondsen om een oplossing te bedenken waar alle chronische patiënten in Nederland baat bij hebben. Het voorstel heet dan ook: MyOwnResearch.

Zo beginnen we er als patiënten en burgers die gezond willen blijven er toe te doen. Laten we deze opgaande lijn doorzetten in 2018. Heel graag tot sprekens.

About The Author

Leave a Reply

Close