“Eén onsje welzijn, maakt de zorg een kilo lichter”

Dát was de meest pakkende opmerking tijdens een van de workshops die Platform Patiënt en Voeding in het najaar van 2019 organiseerde rondom voeding voor zorginstellingen. Sinds ‘aandacht voor eten en drinken’ een officiële kwaliteitsindicator  is geworden in de zorg, begint het een beetje op stoom te raken, aangejaagd door onze samenwerkingspartner Eten+Welzijn. Lees in deze blog hoe het kwam dat maar liefst 300 zorginstellingen zich lieten bijpraten over voeding.

‘Aandacht voor Eten en Drinken’ nieuwe kwaliteitsindicator

Aandacht voor eten en drinken is de nieuwe kwaliteitsindicator 2019 voor de verpleeghuiszorg. Deze nieuwe indicator is er gekomen na een peiling die is gehouden door de Nederlandse Patiëntenfederatie (PFNL). Uit deze peiling is naar voren gekomen dat eten en drinken een van de vijf belangrijkste indicatoren voor mensen is bij de keuze van een verpleeghuis. Met eten en drinken wordt dan bedoeld: Hoe is het eten geregeld, waar kun je als bewoner eten, kun je zelf koken en is er bijvoorbeeld keuze in menu’s?

Grote belangstelling voor sessies door ACTIZ en Eten+Welzijn

Omdat het om een nieuwe indicator gaat, zijn er eind 2019 drie bijeenkomsten georganiseerd hoe je aan deze nieuwe

indicator binnen je organisatie vorm kunt geven. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd door ACTIZ (De branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd) in samenwerking met de Stichting Eten en Welzijn en het Platform Patiënt en Voeding. Eigenlijk was het de bedoeling om één bijeenkomst te organiseren, maar de belangstelling was zo groot dat er drie regionale bijeenkomsten zijn georganiseerd. En er staan nog zo’n honderd mensen op de wachtlijst voor een volgende bijeenkomst.

De eerste bijeenkomst was het nog een beetje stoom afblazen omdat er een nieuwe indicator is met de daarbij behorende vrees dat dat weer meer administratie met zich mee brengt. Maar dat was snel over en ging men over tot de orde van de dag en kwamen er al vele voorbeelden van ‘best practices’ over tafel.

Maak er een feestje van

“Haal mensen uit de horeca naar binnen, die zijn gewend om service-gericht te werken en maken er een feestje van.” Dat advies kwam vooral van de instellingen die dit al in praktijk hebben gebracht. De ervaring leert dat in instellingen die met koks werken, die koks vaak in de keuken blijven en minder contact met de bewoners hebben. En daarmee ook vaak missen als er eten blijft staan en waarom dat dan zo is. Een meer ervaren kok of gastvrouw/heer uit de horeca is gewend met de klanten te praten en naar hun ervaringen en wensen te vragen. Om er vervolgens rekening mee te houden. Vaak was er ook een praktische wens vanuit zorginstellingen. Maak keukens op de afdelingen en maak het voor de mensen die er wonen, gemakkelijker om zelf te koken en de maaltijden te bereiden (althans voor de mensen die dat kunnen en willen). En soms heb je daarvoor alleen grotere pannen nodig.

Eén ons welzijn, maakt de zorg een kilo lichter

Vanuit het Platform Patiënt en Voeding hebben we in de workshops vooral de aandacht gelegd op ‘patient empowerment’. Vraag de bewoners actief naar hun wensen en betrek ze in de opzet van de maaltijden en de maaltijdkeuze. Langzaam aan beginnen ook cliëntenraden zich daarmee te bemoeien en er waren op de bijeenkomsten ook vertegenwoordigers van cliëntenraden aanwezig. Eén van hen, maakte ook de gevleugelde opmerking dat één ons welzijn – dat wil zeggen de aandacht voor eten en drinken – de zorg een kilo lichter maakt.

Toolkit voedingsbeleid

Met een goed voedingsbeleid is veel te winnen op gebied van gezondheid, welzijn, cliënt tevredenheid,

Patiënt en Voeding bemenst een stand op het congres Diagnose Voeding, 21 nov 2019. Samen met twee organisaties waarmee het Platform graag samenwerkt: Eten+Welzijn en MD|OG. Links voor Rydi Crabbé (directeur E+W) , rechtsachter Marianne Nijnuis (bestuurder Patiënt en Voeding).

sociale verbinding en empowerment. Het gaat er niet alleen om dat mensen ondervoed raken of overgewicht ontwikkelen, maar ook om het genieten van eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden. Stichting Eten en Welzijn heeft hiervoor een toolkit ontwikkeld die je hierbij helpt. Onderdeel van de toolkit is ook de MenUkaart. De MenUkaart is een stappenplan naar het voedingsbeleid van morgen om bewoners zo gezond mogelijk te maken en te houden met tegelijkertijd oog voor duurzaamheid.

​De MenUkaart maakt het bestuurders (managers) én cliënten/patiëntenraden gemakkelijker om vast te stellen op welke manier zij in hun instellingen aan de slag willen. De MenUkaart maakt hierbij gebruik van de visie en de feiten zoals geformuleerd door het RIVM (‘Wat ligt er op ons bord’). De onderliggende perspectieven ‘Gezondheid’, ‘Duurzaamheid’,  ‘Welzijn’ en ‘Patient empowerment’ maken gebruik van de richtlijnen van Voedingscentrum, European Patient’s Forum en het Instituut voor Positieve Gezondheid

De toolkit is te downloaden via www.etenwelzijn.nl/toolkit

Bijeenkomst medische voeding dinsdag 10 februari 2020

Het Platform Patiënt & Voeding organiseert in nauwe samenwerking met  Nutricia Advanced Medical Nutrition een gebruikersbijeenkomst over de rol van medische voeding bij de behandeling van zowel kinderen als volwassenen.

Het doel van deze bijeenkomst is om de ervaringen van patiënten (volwassenen/ouders van kinderen) rond het gebruik van medische voeding te inventariseren. Tevens zouden we graag inventariseren waar mogelijkheden voor samenwerking kunnen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een samenwerking zoals in de vorm van een vereniging van gebruikers van medische voeding. In andere landen bestaan reeds zulke verengingen,  bijvoorbeeld PINNT UK in Engeland (pinnt.uk.org) en internationaal met PACIFHAN (pacifhan.org).

Er hebben zich veel belangstellenden opgegeven voor de bijeenkomst, deelnemen is niet meer mogelijk. Meer info: Cees Smit info@smitvisch.nl

Tot slot

We blijven aan de weg blijven timmeren om voeding erkend te krijgen als een volwaardige preventie- en behandelstrategie. Wilt u ons steunen om onze activiteiten voort te zetten? Overweeg dan een donatie op NL 63 TRIO 0379 6510 84 t.n.v. Patiënt en Voeding o.v.v. ‘donatie’.

About The Author

Leave a Reply

Close