Een nieuw netwerk rondom voeding in zorginstellingen, de aftrap van het onderzoek naar het voedingspatroon bij prostaatkanker, een Europese patiënten werkgroep rondom de richtlijnen voor voeding, het MijnEigenOnderzoek project én een stip op de horizon voor 2019: dat zijn zomaar 5 van de onderwerpen die langs kwamen op de inspirerende informatiebijeenkomst van Platfom Patiënt en Voeding 18 juni.

Europese richtlijnen

Als uitwerking van de Europese patiëntenagenda rondom voeding is door het European Patients Forum (EPF) een ‘Nutrition Working Party’ gevormd die in 2018 reeds tweemaal bijeen is geweest. Deze werkt aan een document om de Europese patiëntenorganisaties inzicht te geven in de wetenschappelijke richtlijnen die er voor de diverse ziektebeelden zijn voor voeding en biedt de mogelijkheid deze richtlijnen te vertalen in begrijpelijke taal voor patiënten en hun omgeving. Als alles volgens plan verloopt, is dit document medio november beschikbaar en zal het gepresenteerd worden op de jaarlijkse ONCA-conferentie, die op 12 en 13 november zal plaatsvinden in Sintra, Portugal.  Cees Smit leidt deze bijeenkomsten namens Platform Patient en Voeding.

Oproep voor deelname aan voedingsonderzoek prostaatkanker

In ons vorige nieuwsbericht hielden we nog een kleine slag om de arm, maar ook de laatste horde is genomen: de Medisch Ethische Toetsing Commissie is akkoord met de aanpak. Dat betekent dat we vol van start gaan. Mannen die willen deelnemen kunnen zich aanmelden. Zie voor meer informatie de speciale prostaatpagina op onze site.

Eten + Welzijn stimuleert goede voeding in zorginstellingen

Gastspreker op deze bijeenkomst van het Platform was Rudi Crabbé van de Stichting Eten + Welzijn.

Rudi Crabbé presenteert Stichting Eten+Welzijn

Eten + Welzijn is een nieuwe Stichting die zich ten doel stelt om zorginstellingen te helpen bij het formuleren en invoeren van een visie op goede voeding voor hun patiënten, en dat in een gastvrije, welzijnsbevorderende omgeving. Dat doet Eten + Welzijn door het verbinden van kennis en initiatieven op dit gebied en, minstens zo belangrijk, om verbeteringen te implementeren in de praktijk. De onafhankelijke stichting doet dat door een actieve leeromgeving te creëren voor de deelnemers:  managers, medewerkers en bestuurders in de zorg, de agrifood sector, zorgverzekeraars, zorgkantoren, overheid, onderwijs/opleiders, leveranciers en patiënten/burgers. Zij delen hun kennis en expertise in een zogeheten Community of Practice, een praktijkkring. Dit leidt tot een actief leer- en ontwikkelproces, rondom het doel dat hen verbindt: het eten en welzijn van patiënten, cliënten en burgers verbeteren. Inmiddels hebben zich een kleine 200 organisaties, waaronder het Platform Patiënt en Voeding, zich bij het Platform aangesloten.

Stichting Eten + Welzijn komt, naar het oordeel van Platform Patient en Voeding, op het juiste moment. Eind 2017 zijn namelijk diverse vakbladen voor voeding en gastvrijheid in de zorg opgeheven. Eten + Welzijn vult dit vacuüm in kennisuitwisseling op en doet er een schep bij: actieve keten- en netwerkontwikkeling.

MijnEigenOnderzoek

Dit project gaat hopelijk de weg plaveien voor de erkenning van de ervaring en inzichten van patiënten rondom voeding. Gaston Remmers lichtte de achtergrond en werking van het project toe. Dat het een relevant project is, bewijst het feit dat het vakblad voor huisartsen, Medisch Contact, in juni 2018 een artikel plaatste over de methodologische aanpak van MijnEigenOnderzoek, aan de hand van de intense publieke discussie over hoe ME/cvs nu moet worden aangepakt. Download artikel Meer informatie: www.MDOG.nl

Stip op de horizon patiënt en voeding 2019

De brainstorm aan het eind van de bijeenkomst leverde een mooi richtpunt voor 2019 op: een landelijk congres over voeding vanuit Patiëntenperspectief. Daarin kunnen diverse activiteiten en wensen, niet alleen van Platform Patiënt en Voeding maar ook van andere (patiënten-)organisaties, voor het voetlicht gebracht worden. De informatiebehoefte naar voeding en gezondheid is groot. Dit zou onder meer concreet kunnen worden in een Inspiratiegids rond voeding voor patiëntenorganisaties, die samen met de patiëntenorganisaties gemaakt kan worden. Platform Patiënt en Voeding is op dit moment bezig hiervoor de financiering rond te krijgen.

 

 

About The Author

Leave a Reply

Close