Leefstijl als wezenlijke bijdrage aan gezondheid is aan een opmars bezig. Niet voor niets kopte de Volkskrant op de laatste dag van 2018 groot dat komend jaar leefstijlcoaching in de zorgverzekering is opgenomen.

Goed nieuws, voor circa 8.000 mensen. Zoveel kunnen er uit het programma betaald worden; de andere 5 miljoen mensen met structureel overgewicht die in aanmerking komen voor het 2-jarige programma vallen buiten de boot. Kortom: een mooi begin, maar we zijn er nog lang niet. Talloze anderen, ook degenen die geen overgewicht hebben en toch gezondheidsissues hebben, zijn ook gebaat bij leefstijlinterventies – waar voeding een onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt. Daarvoor blijven we vanuit Platform Patiënt en Voeding ook in 2019 ons inzetten.

In dit nieuwsbericht een bloemlezing wat ons te wachten staat en waar we trots op zijn. Helaas ook een droef bericht: mede-oprichtster van het Platform, Chantal Gill’ard, is in december overleden. Daartegenover staat de versterking van het bestuur met Marianne Nijnuis, en de samenwerking met 3 andere gedreven mensen. Lees onder andere de blog over migraine en voeding van een hen, Marina Boeser. We wensen u een voedzaam en gezond 2019.

Prostaatkanker en voeding

Zo zal het onderzoek naar de voeding en prostaatkanker door ErasmusMC in februari starten met de lichting van de eerste 90 mannen. Geïnteresseerde mannen met prostaatkanker op actief afwachtend beleid kunnen zich nog steeds aanmelden: l.venderbos@eramusmc.nl  Meer info op de website.

MijnEigenOnderzoek

Dit project ontwikkelt voor het eerste een methode om de eigen experimenten van burgers met voeding te integreren in ontwikkeling van medische kennis. De Samenwerkende GezondheidsFondsen en de Topsector LifeSciences & Health gaven hiervoor in mei 2018 groen licht. Op dit moment brengen de projectpartners (o.l.v. Amsterdam UMC en Mijn Data Onze Gezondheid) alles in gereedheid om daadwerkelijk te kunnen starten. Meer info: www.mdog.nl/mijn-eigen-onderzoek en dit bericht.

Chantal Gill’ard

Chantal vormde samen met Cees Smit en Gaston Remmers de drijvende kracht achter de oprichting van Platform Patiënt en Voeding begin 2015. Ze overleed op 12 december 2018 na een lang ziekbed op 48-jarige leeftijd. Ze heeft werkelijk alles uit de kast gehaald, regulier en complementair, om kanker toch om de tuin te leiden – het mocht uiteindelijk niet baten. Chantal had een zeer brede interesse, en heeft zich zeer sterk gemaakt voor de positionering van patiënten in de European Nutrition for Health Alliance. Ze was tweede kamerlid voor de PvdA.

In de laatste jaren van haren leven richtte ze haar energie op de integrale, spirituele begeleiding van zwangere vrouwen, en de creatie van GeboorteHuizen. We zijn Chantal zeer dankbaar dat ze met ons aan de wieg heeft gestaan van Platform Patiënt en Voeding – over ‘iets in de wereld zetten’ gesproken…. Lees meer over leven en werk van Chantal op dit prachtige In Memoriam, in dit familiebericht, en in dit stuk in de Volkskrant.

Kijk hier naar een interview op het symposium ‘Personalised Food’ dat hoogleraar tuinbouwketens Olaf van Kooten met Chantal had op 13 mei 2014, en waarin ze toelicht wat patiënten vinden van gepersonaliseerde voeding.

European Nutrition for Health Alliance

De inzet van Patiënt en Voeding heeft ertoe geleid dat het European Patients Forum (EPF) voeding omarmd heeft als een belangrijk beleidsthema. Dat heeft geleid tot een position statement over voeding. Daarnaast heeft EPF, onder aanvuring van Cees Smit, een document opgeleverd dat de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen rondom voeding beter wil laten aansluiten op de werkelijkheid van patiënten. Het werd in november gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de European Nutrition for Health Alliance in Portugal.

Migraine en voeding

Jarenlang worstelde Marina Boeser met migraine, zo ernstig dat ze niet kon werken. Na een lange zoektocht vond ze uiteindelijk de oplossing: lekkende darm, getriggerde door een sterke gevoeligheid voor gluten. Lees in deze blog hoe ze er achter kwam.

 

About The Author

Leave a Reply

Close