Marianne Nijnuis en Cees Smit waren begin februari samen bij een overleg bij Nutricia Research in Utrecht. Er werd gesproken over hoe er tegemoet gekomen kan worden aan de behoeftes van patiënten die medische voeding (sonde- en drinkvoeding bijvoorbeeld) moeten nemen. Lees hier het verslag van Marianne:

Op 10 februari 2020, een ruime maand voordat de Corona-crisis losbarstte, vond er een bijeenkomst van het Platform Patiënt en Voeding plaats bij Nutricia Research te Utrecht. Het doel van deze bijeenkomst was om de behoeften van patiënten in kaart te brengen met betrekking tot medische voeding (drinkvoeding, sondevoeding en totale parenterale voeding (TPV)). Wat heeft de gebruiker nodig van de fabrikant om beter te functioneren?

Op Europees niveau is er al wel samenwerking tussen patiënten en fabrikanten resulterend in patiëntadviesraden. En ook het European Patients’ Forum (EPF) trekt samen met het Platform Patiënt en Voeding hard aan de voedingstouwtjes. Zo hebben zij dit jaar een Infographic over voedingsaspecten ontwikkeld die inmiddels ook in het Nederlands beschikbaar is (…. link download…)

Tijdens de bijeenkomst kwamen in de ochtend verschillende gebruikers vanuit diverse patiëntenorganisaties aan het woord. Waarna iemand van Nutricia Research uitgebreid vertelde over de in’s en out’s van het maken van medische voeding. In de middag gevolgd door een rondleiding door het researchgebouw te Utrecht. Nutricia streeft naar een zeer grote gelijkmatigheid in hun producten, je mag ervan uit gaan dat in het ene pak van een bepaald type over twee maanden precies hetzelfde zit. Dit geldt dan voor alle ingrediënten, nutriënten, consistentie, smaak en houdbaarheid. Voor elk nieuw product of wijziging van een bestaand product geldt dat dit zeer nauwkeurig wordt getest, bijvoorbeeld met een ‘namaak-maagdarmkanaal’ en door een product op te slaan onder diverse omstandigheden om de consistentie en houdbaarheid te testen. Ook worden producten getest door speciaal opgeleide proefpersonen die aangeven hoe de smaak van het product is.

In de middag was er een ronde-tafeldiscussie waarbij verschillende thema’s de revue passeerden. Er was ondanks de grote diversiteit aan ziektebeelden en individuele ervaringen een opvallende overeenkomst tussen de diverse verhalen. Men was over het algemeen blij met de beschikbaarheid van de medische voeding, maar veel mensen ervaren een ’te snel – te vol’ gevoel.

Samen met de gebruikers zijn er voor de toekomst verschillende producten en diensten bedacht, zoals meer ’tailor-made’ producten, waarbij de één weinig volume verdraagt, de ander een grote behoefte heeft aan een bepaalde samenstelling, de ander allergisch is voor vele bestanddelen etcetera. Daarnaast kan gedacht worden aan diverse vormen van digitale ondersteuning bij het gebruik van medische voeding, zoals een e-health coach. Verder zouden voor bepaalde doelgroepen (tieners en jongeren) gedacht kunnen worden aan een andere verpakking.

Wat verder duidelijk naar voren kwam, is een duidelijke behoefte aan psychosociale ondersteuning alsmede het vinden en verbinden van lotgenoten. Het was kortom een zeer nuttige bijeenkomst die vraagt om een vervolg. Hoe en wanneer dat hangt er natuurlijk ook helemaal vanaf hoe het virus zich zal gaan gedragen het komende jaar.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst is aan te vragen per email via info@patientenvoeding.nl

Marianne Nijnuis

About The Author

Leave a Reply

Close