Kunnen we nu echt niet meer doen met al die informatie die patiënten hebben over zichzelf, ook en juist voor wat betreft hun experimenten met voeding? Rond die vraag organiseerde het Platform Patiënt en Voeding op 29 mei 2015 en i.s.m. TNO en IBM een workshop. Die vond plaats in de context van de conferentie ‘Zorgtechnologie van de Toekomst’, georganiseerd door Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

Centraal in deze workshop staat het ontwikkelen van een coöperatiemodel voor gepersonaliseerd gezondheidsadvies. Idealiter maakt dit coöperatiemodel het volgende mogelijk:
• Verzamelen van individuele gezondheids- en voedingsdata
• Analyse van deze data
• Formuleren van geïndividualiseerd voedingsadvies op basis van deze analyse

Op dit moment moeten burgers (patiënten, gezonde mensen) het veelal doen met een algemeen voedingsadvies. Hoewel dat een goede onderlegger biedt, beantwoordt het niet aan de wens van burgers om te weten welk voedsel écht werkt voor hen, noch aan hun ervaringskennis opgedaan via hun eigen voedselexperimenten. Het beantwoordt ook niet meer aan de mogelijkheden van informatietechnologie en biomedische wetenschap ten aanzien van dataverzameling en data-interpretatie. De veronderstelling is dat middels geavanceerde analyse van grote hoeveelheden data enerzijds betere en mogelijk ook nieuwe verbanden tussen voeding en gezondheid te identificeren zijn, en dat anderzijds een nauwkeuriger inschatting gemaakt kan worden van het voedsel dat een individu nodig heeft. Een Health Data Coöperatie rondom voedsel zou daarom moeten kunnen leiden tot betere individuele en volksgezondheid, ondersteund door een serie nieuwe samenwerkingsverbanden en business modellen.

Voor het platform Patiënt en Voeding heeft het te ontwikkelen coöperatie model ten minste de volgende kenmerken:
a) Transparantie
b) Fair share of benefits onder stakeholders
c) Eigenaarschap van data bij burgers (patiënten en gezonde consumenten)

Naar aanleiding van deze workshop willen Platform Patiënt en Voeding, TNO en IBM in de komende maanden een concreet project ontwikkelen.

 

 

About The Author

Close