Deze bijeenkomst is verzet van 2 naar 30 november!

Platform Patiënt en Voeding is inmiddels ruim anderhalf jaar actief. Er zijn diverse ontwikkelingen in gang gezet, activiteiten georganiseerd en netwerken gevormd. Steeds meer mensen en organisaties weten ons te vinden. We ontvangen geregeld per email suggesties over wat we zouden kunnen doen, ook van mensen die we niet persoonlijk kennen. Dat is heel fijn.

 

Op woensdag 30 november, tussen 16-21:00 h, organiseert Platform  Patiënt en Voeding een bijeenkomst om lopende en toekomstige projecten en ontwikkelingen toe te lichten, en met elkaar te bespreken hoe we e.e.a. kunnen versterken en een extra zet kunnen geven. We kunnen zo veel meer dan we denken. Daarnaast zijn we benieuwd of in ons netwerk mensen zitten die kunnen helpen met de website, social media, back-office en fondswerving.

 

Het programma is globaal als volgt:

 • welkom
 • Waar staat het platform nu?
 • Toelichting op lopende activiteiten:
  1. Voorbeeld pilot voeding en prostaatkanker
  2. Citizen Science en Health Data Cooperatie
  3. Samenwerking Europees (European Nutrition for Health Alliance)
  4. Op de bres voor dieetpreparaten
  5. Open Space: waar ben jij mee bezig waar het Platform bij aan kan sluiten
 • Waar gaat het platform heen? Hoe verder? Wat zou jij willen (doen)? Wat is er nodig: financieel, menskracht, PR?

 

We houden de bijeenkomst interactief: presentaties, dialoog en brainstorm zullen elkaar afwisselen. Voor eten wordt gezorgd; deelname is gratis. Graag ontvangen we je aanmelding op info@patientENvoeding.nl  Het programma wordt in de komende weken aan de hand van de reacties nader ingevuld.

 

De bijeenkomst vindt plaats bij PGO-support, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht

 

NB: voor allen die geïnteresseerd zijn in de rol van darmflora bij gezondheid: kom naar het symposium op 29 september 2016 in Micropia Artis – Patiëntenwelzijn en Vernieuwing rondom microbiotamanagement. Zie hier voor het programma, en ook ons eerder bericht hierover voor meer info.

 

About The Author

Leave a Reply

Close