Waarom stokt vernieuwing vaak voor dat die goed en wel begonnen is? Daar zijn vele redenen voor, maar in ieder geval gelden deze twee: a) mensen die elkaar nodig hebben kennen elkaar onvoldoende en vertrouwen elkaar niet, en b) mensen houden vast aan de eigen overtuigen over wat goed en fout is.

Om met deze valkuilen om te gaan organiseerde Platform Patiënt en Voeding op 11 juli 2016 samen met VERS+  een ontmoeting tussen prostaatkankerpatiënten en tuinders, in Monster, in het hart van de Nederlandse tuinbouw. VERS+ is een initiatief van een aantal vooruitlopende tuinbouwbedrijven die producten maken die van nature een verhoogde hoeveelheid inhoudsstoffen hebben. Inhoudsstoffen die in algemene zin waardevol zijn voor onze gezondheid, en soms voor specifieke aandoeningen nog belangrijker zijn. Deze producten zijn moeilijk in de winkels te vinden, ze liggen soms als schatten bij producenten ‘op de plank’, wachtend op afnemers die ze kunnen waarderen.

Tuinbouw ontmoet prostaatkanker2               Tuinbouw ontmoet prostaatkanker1

Over de rol van voeding bij prostaatkanker is behoorlijk wat bekend; weinig ervan is echter doorgedrongen tot de medische behandelpraktijk in ziekenhuizen. In de afgelopen maanden heeft een groep prostaatkankerpatiënten (link naar blog jan 2016), samen met voedingsexperts van ErasmusMC en Stichting Voeding Leeft gewerkt aan een voedingspatroon bij prostaatkanker, en vele inzichten bij elkaar gebracht. Zo is een ‘voedingspatroon nieuwe stijl’ ontstaan, d.w.z. een voedingspatroon dat een permanent werkdocument is, niet claimt dat het prostaatkanker wel even onder controle gaat brengen, maar wel claimt dat het een zeer gezonde basis daarvoor biedt. Het is een permanent leer document, en zal aangepast worden zodra nieuwe inzichten zich aandienen. Normaal is de grondhouding bij voedingspatronen: ‘dit is zeker waar’, of ‘we weten het niet 100% zeker, en daarom doen we maar niets’. Onze grondhouding is: ‘we weten het niet zeker of alles de gehoopte werking heeft, maar het is belangrijk desondanks stappen te zetten en door te ontwikkelen’.

Vanuit die grondhouding ontmoetten tuinders en prostaatkankerpatienten elkaar bij het bedrijf  Koppert Cress in Monster. Onder het genot van verschillende gerechten, met producten geleverd door de tuinders en bereid door de koks van FoodforCare, zijn tuinders en patienten met elkaar in gesprek gegaan over hun wensen en verwachtingen. Specifiek is gesproken over manieren waarop de samenwerking gestalte kan krijgen. Van een plek waar informatie staat over een voedingspatroon voor prostaatkankerpatiënten, producten en wat er dan aan gezonde inhoudsstoffen inzit, receptuur, tips en adviezen, ervaringsverhalen en onderzoeksresultaten tot coachingsprogramma’s van enkele maanden waar patiënten (en hun gezinsleden) intensief meegenomen worden in het aanpassen van hun leefstijl.

De aanwezige tuinders en prostaatkankerpatiënten waren enthousiast over deze eerste ontmoeting; veel gehoorde opmerkingen na afloop waren: ‘heel prettig, die openheid en nieuwsgierigheid’ en ‘deze dialoog geeft hoop en perspectief voor de toekomst’.

Komende tijd worden de ideeën verder uitgewerkt en toegewerkt naar de belevering van patiënten met producten afgestemd op een voedingspatroon voor prostaatkankerpatiënten. De ambitie is zo snel als kan te starten, om te leren en om ervaring op te doen.

Ondertussen wordt verder gebouwd aan de samenwerking die nodig is om deze pilot een succes te laten zijn. Veel partijen zijn enthousiast en steunen de ontwikkeling van de pilot: gemeente Rotterdam, Ministerie van EZ, afdeling Urologie van het ErasmusMC, InnovationQuarter, Habitus. Maar we zijn er nog niet! We staan open voor suggesties, financiering en samenwerking.

Lees hier een rapportage van de bijeenkomst in Nieuws, het magazine van de ProstaatKankerStichting (september 2016) n.a.v. deze bijeenkomst

Zie ook:

Zinderende workshop met prostaatkankerpatienten over voeding

Over de ontwikkeling van voedselcoalities

Burger wetenschap of citizen science

‘Daar is geen bewijs voor’

 

Close