Sinds de verschijning van het WHO-advies ten aanzien van (rood) en bewerkt vlees en de relatie met darmkanker, is er een toenemende verwarring merkbaar onder consumenten over wat het advies nu precies betekent. En vooral ook wat je er mee moet. Deze week las ik voor het eerst in de Volkskrant over het verschijnsel ‘voedselangst’, waar we in toenemende mate zouden leiden: we zijn heel bang geworden dat we iets verkeerd eten. Hoe kan dat nu? In de afgelopen 100 jaar is het ontegenzeggelijk veel veiliger geworden om voedsel in Nederland te consumeren (zie dit artikel op Foodlog). Simpel gezegd: lood en kwik zul je niet snel meer aantreffen in het eten en de kwaliteit van het drinkwater is veel stabieler, kortom de kans dat je na het eten door een voedselvergiftiging wordt geveld, is heel klein geworden. Staat twijfel over dit soort voedselveiligheid dan gelijk aan de voedselangst? Ik denk van niet. Waar burgers vooral twijfels bij krijgen is of het voedsel dat wordt aanbevolen en aangeboden wel bij hen als INDIVIDU past. En daar zit hem nu de kneep. De aanbeveling van de WHO (die overigens al veel eerder ook door de World Cancer Research Fund was gedaan) is een generieke uitspraak, waarin wordt geschermd met statische waarschijnlijkheden. Het doet geen enkele uitspraak over of dit ook voor JOU van toepassing is. En daar maken we ons nu druk over binnen het Platform Patiënt en Voeding. Algemeen voedingsadvies biedt een vertrekpunt, een basis, maar niet meer dan dat. Er is veel niet bekend. Om voorbij de verwarring te komen is het belangrijk om in het publieke debat deze individuele match tussen een persoon en zijn of haar voedsel te benadrukken. Tot nu toe is dat teveel bevangen door de drang om algemeen geldende waarheden over voeding te formuleren. Daar hebben zowel wetenschappers als de diverse voedingsgoeroes last van. En als gevolg daarvan wij als burgers ook.

Wat het WHO advies betreft: je kunt er hoogstens in lezen dat het verstandig is om rood en bewerkt vlees met mate te consumeren, aldus hoogleraar Kampman, Precies, het aloude adagium ‘eet gevarieerd en met mate’. Vanuit milieuoogpunt kun je er aan toevoegen dat het beter voor de planeet is om vlees door plantaardige eiwitbronnen te vervangen.

Close