Het werk van Platform Patiënt en Voeding wordt inmiddels ook in bredere kring opgemerkt. Zo troffen we onszelf aan op plaats 91 van de Duurzame Top 100 van dagblad TROUW Duurzame Top 100 vduurzame100-trouwan dagblad TROUW. Aan de hand van een onafhankelijke jury stelt Trouw elk najaar een lijst samen van de 100 meest invloedrijke personen op het gebied van duurzaamheid en natuur volgens 3 criteria: daadkracht/impact, vernieuwing en brede visie.

Gaston Remmers viel de eer te beurt. Uit de motivatie blijkt dat de jury het waardeert dat we vernieuwingen sectoroverstijgend aanpakken: het gaat ons er niet alleen om om voeding een de juiste plek in de gezondheidszorg te geven, maar ook om de ontwikkeling van (verse) voedingsproducten te versnellen, producten die van zichzelf een hogere kwaliteit hebben en voortkomen uit duurzame productiesystemen.  We zijn blij met deze erkenning voor ons werk – toch een bevestiging dat we niet gek zijn….

 

About The Author

Leave a Reply

Close