Zorgverzekeraar CZ schrapt enkele alternatieve geneeswijzen uit het pakket, zo stond in de media op 28 november 2018. Dit doet zij op basis van het ‘sentiment’ onder haar klanten. Zo verdwijnen reïncarnatietherapie, Ayurvedische geneeskunde, craniosacraal therapie, energetische geneeskunde, kinesiologie en fytotherapie bij CZ van de lijst. Hoewel het goed is om kritisch te blijven op wat vergoed wordt of niet, hoort dat besluit te vallen op basis van feiten, niet op basis van willekeur. Deden we dat wel, dan zal blijken dat die alternatieve behandelingen veel zorgkosten besparen. Citizen Science is het antwoord, verzekeraars die dat door hebben zullen hier de vruchten van plukken.

In hun verlangen naar gezondheid en een actieve rol daarin grijpen heel veel Nederlanders naar talloze vormen van zelfzorg, vaak met voeding. Dit gebeurt rondom erkende aandoeningen (veel kankerpatiënten zetten voeding een leefstijl in om hun herstel te ondersteunen) en rondom onbegrepen klachten (denk aan chronische vermoeidheid, buikklachten, of de chronisch lage rugpijn waarbij velen bij chiropractie uitkomen). Deze zelfzorg wordt stiefmoederlijk behandeld: vanuit de reguliere geneeskunde ontvangen patiënten geen of nauwelijks support van hun arts, en de wetenschap ontwikkelt nauwelijks methoden om zin van onzin te onderscheiden, en staat onvoldoende open voor gezondheidsparadigma’s met soms een zeer rijke geschiedenis, zoals Ayurveda en fytotherapie. Het is een van de aanjagers van de aanhoudende en massale gang naar complementaire geneeswijzen. Het Volkskrant artikel citeert Pim Assendelft, hoogleraar huisartsengeneeskunde aan het Radboud UMC, en Peter Margry, hoogleraar Europese etnologie (Meertens Instituut); beiden herkennen deze gang, en onderschrijven de noodzaak om burgers serieus te nemen. Doe je dat niet, zo stelt Hedwig te Molder, hoogleraar strategische communicatie aan Wageningen UR, dan roept de wetenschap de achterdochtige reacties van het publiek over zichzelf af.

Burgers voor je laten werken… Cartoon van KU Leuven 

Het probleem is dat de wetenschap nauwelijks is toegerust. Het biomedisch onderzoek wordt gedomineerd door het gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek, waarin gekeken wordt naar een gemiddeld effect bij een gemiddeld mens. Het zegt werkelijk niets of het bij u of een ander wel of niet werkt. Daarom behoren geneeskunde en wetenschap zich te bekommeren over wat wel de Real World Data worden genoemd: de feiten die in de specifieke context van het individu van belang zijn.

Daarom is Citizen Science nodig: een onderzoeksaanpak waarin wij als burgers mede-onderzoeker worden van onze eigen gezondheid, voorzien van methoden die passen bij ons, en verbonden met een onderzoeksinfrastructuur die uit onze experimenten wijsheid kan destilleren. Als dat gebeurt dan zullen we vanzelf ontdekken wat werkt en wat niet, en voor wie. Dat is belangrijk voor wetenschappers (er ontstaat zicht op nieuwe onderliggende verklaringsmechanismen), voor artsen (er komt een duidelijke behandelindicatie), voor burgers (zin en onzin in het publieke debat worden gescheiden) en voor bedrijven (producenten en therapeuten die hoogwaardige producten leveren komen boven drijven). Deze Citizen Science aanpak is een belangrijke weg uit de chaos in het publieke debat over wat wel werkt en wat niet.

Gaandeweg komt hier meer interesse voor. Onlangs is een project gestart, MijnEigenOnderzoek, waarin zogeheten n=1 onderzoek door burgers op een gestructureerde manier wordt opgewerkt naar bewijs op groepsniveau. En eind september organiseerde Mijn Data Onze Gezondheid een internationaal congres in Amsterdam over het thema: BeyondRCT: towards co-operative Citizen Science in Food and Health.

Stichting Mijn Data Onze Gezondheid en Platform Patiënt en Voeding nodigen verzekeraars uit om te investeren in Citizen Science. Dat zal veel meer winst opleveren dan de paar centen die nu uitgespaard worden door wat uit het pakket te schrappen. Om nog maar te zwijgen over de enorme waarde voor klantenbinding.

Verder lezen:

De gezondheidszorg heeft een loodgieter nodig – Opiniestuk NRC-Live 20 november 2018

Als je met je rug tegen de muur staat ga je handelen – Interview met Gaston Remmers in NRC 9 nov 2018

Wees de HEXIT voor – Opiniestuk op Foodlog, 1 nov 2016

 

About The Author

Leave a Reply

Close