Op 27 mei 2015 organiseerde de Nierpatiënten Vereniging Nederland samen met Platform Patiënt en Voeding een workshop rondom de vraag: ‘Welke voeding draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van nierpatiënten?’ Een gezelschap van nierpatiënten, nefrologen, wetenschappers, voedingsdeskundigen, patiëntenbelangenbehartigers en voedingsbedrijven boog zich hierover. Centraal stonden de concrete ervaringen van een drietal nierpatiënten. Die zijn soms ronduit indrukwekkend. Zo slaagde één van hen erin om ondanks een nierfunctie van 10% door een uitgekiende en zelfontwikkelde balans tussen voeding, geestelijke balans en bewegen de medicijnlast te verminderen, en bleven secundaire klachten uit.

De workshop leverde tal van inzichten en conclusies op. Zo moet en kan deze ervaringskennis beter benut worden. Daarnaast is er meerdere wegen naar Rome; waar de een goed op bepaal voedsel reageert, past niet bij de ander. Belangrijke vaststelling was bovendien dat nierpatiënten niet zozeer stakkers zijn die bijna niets meer kunnen eten, maar hele belangrijke maatschappelijke antennes, die signaleren dat ons voedselsysteem gebreken vertoond – zoals ‘de kanarie in de mijn’ als eerste het loodje legt omdat de omstandigheden vergiftigd raken. Tot slot werd geconcludeerd dat het zinvol is om een programma te ontwikkelen voor nierpatiënten waarin ze intensief begeleid worden rondom voeding. Nierpatiënten Vereniging Nederland en Platform Patiënt en Voeding zullen hier samen de eerste stappen voor zetten.

About The Author

Close