Half November 2017 trof de European Nutrition for Health Alliance elkaar in Bled (Slovenië) in het kader van haar ‘Optimal Nutritional Care for All’ (ONCA) campagne. Platform Patiënt en Voeding zorgt – samen met het European Patients’ Forum (EPF)  –  in dit netwerk voor patiënteninbreng en de ontwikkeling van een Europese Patiëntenagenda rondom voeding. We presenteerden deze agenda in Bled  ten overstaan van diëtisten, onderzoekers, overheden, beleidsmakers, media  en bedrijfsleven.

Het ONCA netwerk, bestaande uit nationale stuurgroepen, wordt steeds steviger. Inmiddels hebben zich 16 landen achter het initiatief geschaard. Per land vormen zich nationale netwerken uit genoemde geledingen.

Slovenia heeft de rol van voeding voor gezondheid voortvarend opgepakt. Coordinator en aanjager Dr. Nada Rotovnik presenteerde o.a. deze slide in Bled; “voeding is de hoeksteen van preventie en de keukenhulp van curatieve geneeskunde”.

Over de geschiedenis van het ONCA netwerk is  in dit bericht meer te lezen.

De Europese Patient Agenda on Food and Nutrition is gebaseerd op een workshop die we eind juni organiseerden met Europese patientenvertegenwoordigers. Deze workshop leverde een lijvig document op, dat vervolgens is samengevat in deze agenda.

Het is zeer bemoedigend om te ervaren hoeveel passie voor de rol van voeding voor gezondheid dwars door Europa wordt ervaren. Slovenië viel op door een behoorlijk complete benadering van gezond eten en gezond leven, die niet alleen voeding en bewegen omvat. Maar het gaat daar ook om streven naar een gezondheid stimulerende omgeving, waarin de gezonde keuze ook de meest smakelijke en makkelijke keus is.

Patiëntvertegenwoordigers hebben naast het plenaire programma twee maal indringend met elkaar overlegd. Zij hadden voorts een grote inbreng in de sessies die specifiek gingen over richtlijn- ontwikkeling en over gezonde voeding in zorginstellingen. De richtlijnen rondom (medische) voeding zijn momenteel veelal onbegrijpelijk voor patiënten, en dat staat een goed contact tussen behandelaar en patient in de weg. Voeding in verpleeghuizen wordt nog

Cees Smit zit de patiëntensessie voor

te vaak afgeknepen om budgettaire redenen. Het industriële karakter van ziekenhuisvoeding is helaas overal in Europa merkbaar. Alternatieven hiervoor zijn broodnodig.

Nieuwe punten die plenair zijn ingebracht en herkend betreffen onder meer de rol van darmflora bij diverse aandoeningen en de rol van ICT en regie over de eigen patiëntendata bij de inzet van voeding voor gezondheid. Dit laatste punt is nauw verwant aan het op deugdelijke wijze vastleggen van de eigen experimenten van patiënten met voeding.

Patiëntvertegenwoordigers uit Polen, Slovenia, Israel, Tjechie, Kroatie, Portugal, Nederland en Engeland

De verdere ontwikkeling van de Europese patiëntenbeweging rondom voeding zal het komende haar verder vorm krijgen door enkele thematische, eendaagse  workshops.

 

 

About The Author

Leave a Reply

Close