Begin november 2015 heeft het Platform Patiënt en Voeding zich actief laten zien op het Europese congres ‘Optimal Nutritition Care for All‘  (ONCA), dat in Berlijn plaatsvond.

Dit congres is onderdeel van de bredere “ONCA-campagne”, die getrokken wordt door ENHA (European Nutrition for Health Alliance). Cees Smit behartigt de patiëntenbelangen in de stuurgroep van deze ONCA campagne. De campagne heeft tot doel het belang van (klinische) voeding in Europa meer op de kaart te zetten, en het beleid rondom screening en behandeling van ondervoeding (‘malnutrition’) in de diverse landen te stimuleren door het uitwisselen van ervaringen. Daartoe waren vertegenwoordigingen uit 13 Europese landen aanwezig.

Het Platform (i.c. Cees Smit en Gaston Remmers) maakte deel uit van de Nederlandse delegatie, geleid door de ‘Stuurgroep Ondervoeding‘. De ONCA-conferentie was voornamelijk bedoeld om de ervaringen van 13 nationale stuurgroepen uit te wisselen en was in die zin een vervolg op de eerste ONCA-conferentie in 2014 in Brussel. Maar daarnaast is dit congres vooral bedoeld om het Europese ENHA beleid rond screening en behandeling van ondervoeding meer en meer op de kaart te zetten en landen van elkaar te laten leren.

Het congres, waaraan hoofdzakelijk medici, diëtisten en wetenschappers deelnamen, stelde het Platform Patiënt en Voeding in staat de samenwerking met andere patiëntenorganisaties in Europa rondom voeding te versterken. Zo vonden voorafgaand en tijdens het hoofdcongres meerdere vergaderingen van de diverse patiënten- en ouderenvertegenwoordigers plaats, o.l.v. Cees Smit. Daarmee werd voortgebouwd op de in 2012 gestarte Europese patiëntenwerkgroep rond voeding . Deze werkgroep beoogt in iedere landelijke stuurgroep ondervoeding ook enkele vertegenwoordigers van ouderen- en patiëntenorganisaties op te laten nemen om zo de stem van de gebruiker van het voedsel gestalte te geven. De winst van de patiëntensessies in Berlijn is dat het belang en de wil om in Europees verband meer samen te werken en uit te wisselen onderstreept is. De bedoeling is om de huidige werkgroep uit te laten groeien tot een actieve Europese patiëntenwerkgroep rond voeding, onder de vlag van de Europese Patiënten Federatie (EPF) en EGAN – Patients Network for Medical Research and Health. De animatiefilm over ‘Personalised Food’, die Gaston Remmers eerder met anderen maakte, werd in Berlijn plenair getoond en maakte vele waarderende reacties en gesprek los.

Al met al hebben de twaalf patiëntenvertegenwoordigers in Berlijn een duidelijke extra bijdrage aan dit congres geleverd en dat werd door zowel de congresorganisatie als de deelnemende landendelegaties bijzonder gewaardeerd.

werksessie patienten (1) tijdens ONCA 2015                   Patiëntenvertegenwoordigers op het ONCA congres te Berlijn, 3-4 november 2015 Staand, vlnr: Ivica Belina (Croatië), Maria Cevey (AGP, Spanje), Gaston Remmers (Inspire2Live, Nederland), Karl Haberstigt (EFNA, Zwitserland), Dusan Baraga (EFCCA, Slovenië), Marek Lichota (Appetite for Life, Polen) Zittend, vlnr: Tunde Koltai (AOECS, Hongarije), Cees Smit (EGAN, Nederland), Nicola Bedlington (EPF, België), Inare Pomere (ECP, Estland) Klara Zalatnai (HOPA, SAHA, Hongarije) en Robert Johnstone (EPF/ en International Alliance of Patient Organizations (IAPO) waren op het moment van de foto niet aanwezig.

Patiëntenvertegenwoordigers op het ONCA congres te Berlijn, 3-4 november 2015
Staand, vlnr: Ivica Belina (Croatië), Maria Cevey (AGP, Spanje), Gaston Remmers (Inspire2Live, Platform Patiënt en Voeding, Nederland), Karl Haberstigt (EFNA, Zwitserland), Dusan Baraga (EFCCA, Slovenië), Marek Lichota (Appetite for Life, Polen)
Zittend, vlnr: Tunde Koltai (AOECS, Hongarije), Cees Smit (EGAN, Platform Patiënt en Voeding, Nederland), Nicola Bedlington (EPF, België), Inare Pomere (ECP, Estland)
Klara Zalatnai (HOPA, SAHA, Hongarije) en Robert Johnstone (EPF/ en International Alliance of Patient Organizations (IAPO) waren op het moment van de foto niet aanwezig.

 

About The Author

2 Comments

  1. […] rookvrije nieuwe generatie van jongeren. In 2015 en 2016 zijn hiervoor bijeenkomsten gehouden in Berlijn en Madrid; dit jaar zal het internationale gezelschap bijeenkomen in […]

  2. […] eledingen. Over de geschiedenis van het ONCA netwerk is  in dit bericht meer te lezen. […]

Leave a Reply

Close