Ervaringen met dieetpreparaten gevraagd

Het Platform Patiënt en Voeding is geïnteresseerd in uw ervaringen met het gebruik van dieetpreparaten. En we zouden het op prijs stellen als u uw ervaringen schriftelijk met ons wil delen via het emailadres: info@smitvisch.nl

Bij ervaringen kunt u denken aan vragen, zoals:

  • Hoe smaken de dieetpreparaten die u heeft voorgeschreven van uw (huis)arts of diëtist?
  • Heeft u diverse dieetpreparaten voorgeschreven gekregen, zodat u zelf een keuze kunt maken welke producten u het beste bevallen qua smaak en gemak van innemen?
  • Zijn dit verschillende smaken en producten van één fabrikant/producent of heeft u de keuze uit producten van verschillende fabrikanten?
  • Krijgt u ook datgene dat de diëtist of arts heeft voorgeschreven of is er een ander merk geleverd?
  • Heeft uw ervaring te maken met de verstrekking van dieetpreparaten in de thuissituatie, tijdens of na een ziekenhuisopname of bij een opname in een verpleeg- of verzorghuis?
  • Wat zou u verbeterd willen zien aan de verstrekking van dieetpreparaten?
  • In hoeverre speelt het voor u een rol dat dieetpreparaten onder het eigen risico van uw zorgverzekering vallen?

 

Afbeelding sondevoeding                                   healthy-diet in een bal

De achtergrond van deze vragen is als volgt. In een eerdere blog op de site van het Platform Patiënt en Voeding is ingegaan op de gerezen problemen rond financiële sturing (of prikkels) die zorgverzekeraar VGZ inzet bij de vergoeding van dieetpreparaten, een rechtszaak bij de Hoge Raad hierover en daaropvolgende wetswijziging vanuit het ministerie van VWS. Inmiddels is over deze zaak ook gesproken in de Tweede Kamer op 16 juni en 7 juli 2016. Als een voorlopige uitkomst van dat debat is afgesproken dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zich nu over deze zaak gaat buigen. De NZa moet een oordeel geven  over de vraag wat een breed aanbod van dieetpreparaten is, waarvoor verzekeraars financiële prikkels mogen invoeren, zoals wel of geen eigen risico. Onder  een ‘breed’ aanbod kan verstaan worden een voldoende variatie van dieetpreparaten qua smaak en gemak van innemen (therapietrouw). Daarbij kan het om een breed aanbod gaan van één producent of van meerdere producenten, waarbij u zelf de keuze heeft welke dieetpreparaten u wilt gebruiken.

Het Platform Patiënt en Voeding stelt het op prijs als zoveel mogelijk mensen bereid zijn ons over hun ervaringen te mailen, zodat we deze ervaringen mee kunnen nemen in de diverse vervolggesprekken over de verstrekking en vergoeding van dieetpreparaten. Contactpersoon: Cees Smit – info@smitvisch.nl

About The Author

Leave a Reply

Close